Sample Translation Bitcoin Whitepaper - Abstract

Dorian Nakamoto (left), from a video by Andreas M. Antonopoulos (right)

Satoshi Nakamoto

A Peer-to-Peer Electronic Cash System - Abstract

A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. Digital signatures provide part of the solution, but the main benefits are lost if a trusted third party is still required to prevent double-spending.

We propose a solution to the double-spending problem using a peer-to-peer network. The network timestamps transactions by hashing them into an ongoing chain of hash-based proof-of-work, forming a record that cannot be changed without redoing the proof-of-work. The longest chain not only serves as proof of the sequence of events witnessed, but proof that it came from the largest pool of CPU power.

As long as a majority of CPU power is controlled by nodes that are not cooperating to attack the network, they'll generate the longest chain and outpace attackers. The network itself requires minimal structure. Messages are broadcast on a best effort basis, and nodes can leave and rejoin the network at will, accepting the longest proof-of-work chain as proof of what happened while they were gone.

Dutch Translation

Een peer-to-peer systeem voor elektronisch geld - Samenvatting

In een peer-to-peer versie van elektronisch geld kunnen online betalingen direct van de ene naar de andere deelnemer worden verzonden, zonder tussenkomst van een financiƫle instelling. Digitale handtekeningen vormen een deel van de oplossing, maar de belangrijkste voordelen gaan verloren als er een vertrouwde derde partij nodig is om dubbele uitgaven te voorkomen.

We stellen voor dubbele uitgaven te voorkomen via een peer-to-peer netwerk. Het netwerk geeft transacties een tijdstempel door ze te hashen in een doorlopende keten van proof-of-work (bewijs van arbeid). Hierdoor wordt een database gecreƫerd die niet kan worden gewijzigd zonder de proof-of-work opnieuw uit te voeren. De langste keten vormt niet alleen het bewijs van de vastgelegde volgorde van gebeurtenissen, maar ook het bewijs dat deze keten voorkomt uit de grootste verzameling rekenkracht.

Zolang de meeste rekenkracht in handen is van knooppunten die niet gezamenlijk het netwerk aanvallen, zullen deze de langste keten produceren en aanvallers voorblijven. Het netwerk zelf vereist slechts een minimale structuur. Berichten worden verzonden wanneer dat mogelijk is. Knooppunten kunnen op elk moment het netwerk verlaten of zich aansluiten. Ze accepteren de langste keten van proof-of-work als bewijs van wat er in hun afwezigheid is gebeurd.