Sample Translation Scheduling Chart Program

Hubble Telescope - photo by NASA

NASA/Open Channel Foundation

S-CHART

The Scheduling Chart Program (S-Chart) uses simple menu choices to produce high quality Gantt type scheduling and production time-line charts with minimal data entry requirements. The software produces high quality charts (20, 40, and 80 day options) in 10-20 minutes including start up, data entry, and printing. Reprints take less than one minute.

Some of the more significant features are as follows:

  • speed and ease of use with menu driven selections from start to finish
  • storage and catalogs of all data sets for rapid access and manipulation
  • compact program size to permit storage of dozens of data sets on the program disc
  • creation of ASCII text files of graphs for rapid printing

The final product of the plot routine is an extended ASCII character file which shows the events scheduled and actual work dates. This file may be printed from the program, from DOS, or imported to a word processor for customizing.

S-Chart is not intended to take the place of commercial scheduling/project management software. However, it is a simple, somewhat limited Gantt chart plotter and scheduling tracking program with an emphasis on straightforward data entry. There is no complex relationship building between the scheduled events. Dates are entered as dates, not as algebraic functions.

Dutch Translation

S-CHART

In het programma S-Chart (Scheduling Chart, planningsgrafiek) gebruikt u eenvoudige menuopties om Gantt-tijdlijngrafieken van hoge kwaliteit voor planning en productie te maken, zonder dat u veel gegevens hoeft in te voeren. Het programma genereert grafieken van hoge kwaliteit (met opties voor 20, 40 of 80 dagen) in 10 tot 20 minuten, inclusief opstarten, gegevensinvoer en afdrukken. Opnieuw afdrukken kost minder dan een minuut.

Belangrijke eigenschappen zijn onder meer:

  • Snel en gemakkelijk te gebruiken dankzij menugestuurde selectie van begin tot eind.
  • Alle gegevenssets worden opgeslagen en beschreven voor snelle toegang en bewerking.
  • Compacte omvang, zodat tientallen gegevenssets op de schijf met het programma kunnen worden opgeslagen.
  • Grafieken kunnen snel worden afgedrukt in de vorm van ASCII-tekstbestanden.

Het eindproduct van de plotroutine is een tekstbestand met de uitgebreide ASCII-tekenset, waarin de geplande activiteiten en werkelijke uitvoeringsdatums worden weergegeven. Dit bestand kan worden afgedrukt vanuit het programma, vanuit DOS, of geĆÆmporteerd in een tekstverwerkingsprogramma om het aan te passen.

S-Chart is niet bedoeld als vervanging voor commerciƫle plannings- of projectmanagementsoftware. Het is een eenvoudige, vrij beperkte plotter van Gantt-grafieken en een programma voor het bijhouden van een planning, met de nadruk op eenvoudige gegevensinvoer. Er worden geen ingewikkelde relaties gelegd tussen de geplande activiteiten. Datums worden ingevoerd als datums, niet als wiskundige functies.