Sample Translation Futures Trading

Commodities futures trading - Lars Plougmann - CC BY-SA 2.0

Securities and Exchange Commission

Statement About Futures Trading

We sometimes receive questions and complaints about futures trading. A futures contract is an agreement to buy or sell a specific quantity of a commodity or financial instrument at a specified price on a particular date in the future. Commodities include bulk goods, such as grains, metals, and foods, and financial instruments include U.S. and foreign currencies. The SEC administers and enforces the federal laws that govern the sale and trading of securities, such as stocks, bonds, and mutual funds, but we do not regulate futures trading. We refer questions and complaints about futures to the Commodity Futures Trading Commission (CFTC)—the federal agency that does regulate futures trading.

With limited exceptions, the trading of futures must be executed on the floor of a commodity exchange. Similar to broker-dealers that are members of the Financial Industry Regulatory Authority, or some other self-regulatory organization, all firms and individuals who trade futures with the public or give advice about futures trading must be registered with the National Futures Association (NFA).

For more information about the CFTC, you can view its website at www.cftc.gov. If you have a question or complaint about futures trading, you can use the CFTC’s online questionnaire form. You also can find information on the NFA website about filing a complaint with the NFA and how to resolve a dispute.

The CFTC cautions investors to be wary of websites that purport to offer high yield investment opportunities in futures and options, forex, hedge fund, or precious metals, common areas of internet fraud. The CFTC has posted several fictitious websites that are representative of typical websites that have been the subject of CFTC enforcement actions. These examples include some of the hallmarks of commodity futures fraud. CFTC's examples of fraudulent websites include Global Financial Capital Management, Colfax Trading International, and TradeForex4You.

We have provided this information as a service to investors. It is neither a legal interpretation nor a statement of SEC policy. If you have questions concerning the meaning or application of a particular law or rule, please consult with an attorney who specializes in securities law.

Dutch Translation

Verklaring over handel in futures

Soms ontvangen we vragen of klachten over handel in futures. Een future of termijncontract is een overeenkomst om een bepaalde hoeveelheid van een grondstof of een financieel instrument te kopen of te verkopen voor een bepaalde prijs op een bepaalde datum in de toekomst. Grondstoffen zijn onder meer bulkgoederen zoals graan, metalen en voedsel. Financiële instrumenten zijn onder meer binnenlandse of buitenlandse valuta's. De SEC is verantwoordelijk voor de naleving van federale wetgeving betreffende de verkoop van en handel in effecten, zoals aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. We houden geen toezicht op handel in futures. Voor vragen en klachten over futures verwijzen we u naar de Commodity Futures Trading Commission (CFTC), de federale instelling die verantwoordelijk is voor het toezicht op futures.

Futures moeten worden verhandeld op de beursvloer van een goederentermijnmarkt, op enkele uitzonderingen na. Net als effectenmakelaars die zijn aangesloten bij de Financial Industry Regulatory Authority of een andere zelfregulerende organisatie moeten alle bedrijven en personen die in futures handelen met het publiek of advies geven over termijnhandel, zich inschrijven bij de National Futures Association (NFA).

Voor meer informatie over de CFTC kunt u de website www.cftc.gov raadplegen. Als u een vraag of een klacht over termijnhandel heeft, kunt u de online vragenlijst van de CFTC invullen. Verder kunt u op de website van de NFA informatie vinden over het indienen van een klacht bij de NFA en het oplossen van een geschil.

De CFTC waarschuwt beleggers om voorzichtig om te gaan met websites die beleggingskansen met hoge rendementen beloven in futures en opties, vreemde valuta, hedgefondsen of edele metalen. Er komt veel internetfraude met deze beleggingen voor. De CFTC heeft verschillende fictieve websites op internet gezet die een indruk geven van het soort websites waartegen de CFTC maatregelen heeft genomen. Deze websites bevatten typische kenmerken van oplichting met termijnhandel. CFTC-websites met voorbeelden van fraude zijn onder meer Global Financial Capital Management, Colfax Trading International en TradeForex4You.

We geven deze informatie als service voor beleggers. Dit is geen uitleg van de wet en geen uiteenzetting van het beleid van de SEC. Raadpleeg een in effectenrecht gespecialiseerde jurist als u vragen heeft over de betekenis of de toepassing van een bepaalde wet of regel.